İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
MANİSA
Manisa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Etik Raporu

Etik Faaliyet Raporu 2015 001 1

ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

 

  • Yönetmeliğin “Etik davranış ilkelerine uyma” başlıklı 23. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince personellerinin özlük dosyalarında “Etik Sözleşme” sinin bulunması yükümlülüğüne istinaden personellerin özlük dosyaları incelenerek eksikler tamamlandı.

 

  • Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlık yapılmaması için tüm personele gerekli uyarılar yapılmıştır.

 

  • Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

 

 

  • Kurumumuz Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazırdır.

 

  • Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği hedef edinmiştir.

 

  • Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamusal araçlar, hizmet gerekleri dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirler alınmıştır.

 

  • İşlemi mevzuat açısından olumsuz olan vatandaşlarımıza nazik, nezaket kuralları çerçevesinde konu izah edilerek mevzuat açıklayıcı olarak anlatılmaktadır.

 

  • Gelen vatandaşlarımınız beklemesi gereken durumlarda rahat edebilmesi için bekleme koltukları yaptırılmıştır.

 

  • Etik Komisyonu 2016 yılı faaliyet raporu Kurumumuz resmi sitesinden yayınlanmıştır.