İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Manisa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

MANİSA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLECEK TAŞERON İŞÇİLERE AİT YAPILACAK UYGULAMALI SINAV DUYURUSU 13 Mart 2018

 

MANİSA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLECEK TAŞERON İŞÇİLERE AİT YAPILACAK UYGULAMALI SINAV DUYURUSU

 

 

AÇIKLAMA: 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi hükmüne istinaden hazırlanan ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına dair Usul ve Esaslara göre Müdürlüğümüzde oluşturulan Tespit Komisyonunca “Hak Sahibi Olarak “ilan edilen toplam iki (2) adet taşeron temizlik işçisinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu değerlendirilmiş olup söz konusu personelin müdürlüğümüzde teşekkül ettirilen sınav komisyonunca eğitim düzeyleri itibariyle yapılacak olan uygulamalı sınava katılmaları uygun görülmüştür.

 

 

 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMEK AMACIYLA YAPILACAK SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN VE ALTİŞVERENE BAĞLI ÇALIŞAN TEMİZLİK İŞÇİLERİ İÇİN EĞİTİM DÜZEYLERİ İTİBARİYLE YAPILACAK UYGULAMALI SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

Sınav Tarihi                :  19.03.2018

Sınav Saati                 :  09:00/12:00

Sınav Yeri                   : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 

 

 

SIRA NO

ADI SOYADI

EĞİTİM DÜZEYİ

GÖREVİ

1

Güler KÖPRÜLÜ

İlkokul

Temizlik Görevlisi

2

Hatice UÇKUN

İlkokul

Temizlik Görevlisi